Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Grajewie


nr rachunku bankowego:
55 1240 1851 1111 0010 7055 2484


kod Swift Banku: PKOPPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL55 1240 1851 1111 0010 7055 2484